Poker Disciplin


I poker, problem är oundvikliga, och spelarna är säker på att stöta svåra utmaningar förr eller senare under spelets gång. En bra strategi som kraftigt kan hjälpa dig när det är dags att spåra ditt problem början. Handskas hållet med problemet är bara så effektiv som identifierar det klart. Om du inte vet exakt vad du lösa ut, kommer detta att dränera din fysiska och mentala energi på lång sikt utan att få maximalt resultat – ett totalt slöseri med tid och energi. Och många gånger, kommer tiden för dig att ta dig ur trubbel visa sig vara avgörande i ditt spel.
Som en vuxen träd med grenar ut, inte bara stoppa från att titta på grenarna. Försök att se om det verkliga problemet ligger vid rötterna i stället. Ibland, när vi står inför sådana problem, vi ofta befinner oss “fastnat” – vi kan inte gå vidare, och vi vet inte hur. Detta är en välbekant upplevelse i poker också, och jag antar att många spelare, även de som är bra, upplevt en sådan ofta mer än en gång.
En stor del av självdisciplin som en spelare kommer att vara en av dina fördelar i att spela. Om du vet när du är benägna att begå ett misstag, bekämpa frestelsen att göra fel drag. Oavsett hur du lägger ditt spel plan, kommer det inte väga någonting om du inte kan kontrollera sig själv, och det inkluderar bra timing.

Om den video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *