Multitabling för nybörjare – spela flera pokerbord


Normalt som spelar online poker sedan lång tid spelar aldrig på bara en tabell. Så, om du spelar på några tabeller som jag gör, verkligen uppmärksamma mina ord. Multitable är namnet på denna process, med andra ord spelar samtidigt mer än ett bord. Du kunde ha idén att spela på 3 eller 4 tabeller, men det är kanske inte en lysande idé just nu, tillsätt 4 eller fler tabeller till listan måste vara en pågående process i min ödmjuka åsikt. Multitable för nybörjare är inte en perfekt vetenskap, men att ta små steg är säkerligen den gemensamma bästa sättet att komma till ditt mål.
Multitable turneringar eller Sit N Go kan vara en anständig källa till pengar. Dessa är mycket viktiga aspekter av ditt pokerspel. Om du är en multitable nybörjare, måste du komma ihåg att ha något att dricka alltid bredvid dig och ta pauser ibland är också mycket viktigt. Du måste hålla dig klar för att spela multitable.

Titta på den här videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *