De typer av bingospel


Tja, har detta stora spel av bingo två versioner. En av versionerna kallas sjuttio fem bollars bingo. Denna version av bingo är främst spelas i USA. I denna version av spelet totalt sjuttiofem nummer tillkännages i fem kolumner med femton siffror vardera. Kortet i sjuttio fem bollen versionen har tjugofem rutor som består av fem över och fem ner att bilda en fyrkantig form. Numren på kortet är slumpvis utvalda 1-75. Dessa kort har också en kod som är tryckt på dem för kontrolländamål.
Den andra versionen av bingo kallas nittio ball versionen denna version av bingo spelas oftast i Storbritannien och Australien. Korten i den här versionen av bingo kallas biljetter dessa biljetter består av tre rader och nio kolumner. Dessa biljetter är en del av ett kort som består av sex biljetter. Av de nio rutor på varje rad fem av dem har numren 1-90 medan de andra är tomma.
Grundläggande principer för både nittio boll och sjuttiofem bingo är främst samma båda versionerna inkluderar bollar med siffror målade på dem och en boll dispenser (det är vad jag kallar dem) som de slumpmässigt rullar ut. Varje person som spelar spelet har en uppsättning kort med siffror tryckta på dem och dessa siffror är att strykas eftersom varje nummer meddelas. Den första personen att skrika ut bingo och har fem siffror markerade i en rad vinner. Syftet med båda versionerna är att engagera människor i en icke kompetitiv typ social aktivitet.

Titta på den här videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *